sobota 14. listopadu 2009

Ovladání Photosynth

Pokud si budete prohlížet náš virtuální krámek, bude se vám hodit popis ovládání Microsoft Photosynth.

Ovládací lišta


Popis ovládání a klávesových zkratek
  1. Zobraz další foto -> dopředu/dozadu (klávesy 'I' a 'O')
  2. Zobraz další foto -> nahoru/dolů/doleva/doprava (klávesové šipky 'nahoru', 'dolů', 'doleva' a 'doprava')
  3. Přiblížení/oddálení fotky (klávesy '+' a '-')
  4. Zobraz startovní fotku (klávesa 'm')
  5. Zobraz předchozí fotku (klávesa 'z')
  6. Slideshow vypnout/zapnout (klávesa '1')
  7. Zobraz následující fotku (klávesa 'mezera')
  8. Přepínání mezi tabulku fotek a 3D náhledem (klávesa '~')
  9. Zobraz přehledové okno (klávesa 't')
  10. Přepínání mezi zobrazením v okně a celou obrazovkou (klávesa 'f')

Pohled z jiného úhlu
Při nafocení objektu z různých úhlů Photosynth umožňuje rotaci pohledu kolem předmětu. Stačí kliknout na zobrazené šipky.

Ukázka virtuálního krámku

Virtuální Antik Petit

čtvrtek 12. listopadu 2009

Virtuální Antik Petit (6.11.2009)

Dnes jsme publikovali virtuální verzi našeho obchůdku. Pro jeho prohlížení si budete muset nainstalovat Microsoft Silverlight.

Virtuální Antik Petit

Pro jednodušší orientaci si můžete přečíst návod k ovládání.

pátek 2. října 2009

Historie paličkované krajky

Zrod nejmladšího textilního umění - krajky - se klade všeobecně do 16. století do Itálie. O Itálii se mluví jako o kolébce krajky, neboť zde během tohoto jednoho století prodělala obrovský skok ve vývoji technik, rozmanitosti vzorů a jemnosti zpracování. Dalším důvodem je pak zřejmě možnost opřít se o nezvratné důkazy v podobě dochovaných krajek a knih vzorů. A Itálie je také země odkud se krajka rozšířila do celé západní Evropy - Španělska, Francie, Nizozemí, Anglie a především Belgie, kde v 17. a 18. století dosáhla vrcholu.

Některé zmínky však ukazují na to, že krajka v primitivnější podobě byla známa dříve v Dalmácii. Krajku pravděpodobně znali již Slované a kladou její zrod do 10. a 11. století ke Slovanům.

Ale vraťme se do Itálie šestnáctého století. Je to období, kdy se krajka stává součástí ženského i mužského oděvu, stává se vizitkou bohatství a moci. Panovníci a šlechta nejen krajku nosí, ale někdy je pro ně paličkování, právě tak jako vyšívání, příjemnou kratochvílí. Vznikají také krajkářské učebnice vzorů a krajkářské školy a dílny. Krajkářské řemeslo se osamostatňuje. Je to také doba, ve které krajku navrhují umělci a přední malíři.

V druhé polovině 18. století krajka upadá a řemeslo pak uchovávají krajkářky na úrovni opakování starých vzorů. Ve východní Evropě se udržuje v lidovém krajkářství jako součást zdroje. Ve 20. století nastává zajímavý rozvoj krajky v Čechách a na Slovensku, kde krajka náhle ožívá a dostává novou tvář. Dnes má naše krajkářství dobré jméno ve světě.

Historicky a geograficky rozdělujeme krajku na dvě velké podskupiny. Jsou to krajky západoevropské a východoevropské, jejichž rozdílnost je patrná v typu krajky, v jejím vývoji a způsobu vypracování. Čechy jsou pak místem, kde se částečně obě tyto skupiny střetávají a prolínají.

zdroj: Iva Prošková - Ručně paličkovaná krajka

pondělí 15. června 2009

Vznik a vývoj krajek

Vznik a vývoj textilních technik je velmi obtížné vysledovat. Musíme si uvědomit, že textil není trvanlivý materiál a dochoval se nám jen vyjímečně v místech, která měla neobvykle dobré přírodní konzervační podmínky, jako například egyptský písek nebo bažiny v Dánsku. O prvopočátcích krajky pak nacházíme spíše nepřímá svědectví ze středověké a renesanční malby a z několika písemných zákazů či nařízení (1560, Kremnice - zákaz paličkování pro dívky). Některé z krajkářských a s nimi spjatých technik tkacích vznikají postupně, navazují na sebe časově i místně, jiné se pak prolínají, vznikají souběžně na několika místech. Mezi jinými jsou časové i územní skoky.

Zdroj: Iva prošková - Ručně paličkovaná krajka

Rozdělení textílií podle technik

Jednou z možností rozdělení textílií (předěvším deček a krajek), je podle techniky výroby. Techniky výroby jsou vyjmenovány od nejsložitějších k nejjednodušším.


práce s jehlou (šití) → vyšívání → šitá krajka
→ tenerifa
křížení nití → tkaní → prýmky a tkanice
→ krosienky
→ paličkování
uzlování → třásně → drhání → síťování → frivolitky
tvorba ok →  pletení, háčkování