čtvrtek 6. května 2010

Mladá žena před zrcadlem (poloakt)

V našem obchůdku se objevil následující obraz:

Karel Šimůnek, 1927Karel Šimůnem (narozen 31.8.1869 v Berouně, zemřel 19.7.1942 v Praze) byl malíř ilustrátor-akvarelista, žák pražské akademie u profesora Brožíka a Pirnera. Vynikl jako plakatista a scenerista Národního divadla (figuriny v "Noc na Karlštejně" a uhlokresby). Byl 18 let narhovatelem kostýmů a 2 roky byl vedoucím výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech. Vytvořil přes 130 plakátů. V tomto obotu pracoval již na akademii a dobyl 2. ceny v Německu. Od něho též ex libris. Pět let řídil Topičův salon, kde pořádal výstavy předních mistrů českých i cizích. Ve svých ilustracích byl kreslířem typu Maroldova. Vedle podobizen vytvořil velký počet akvarelů ze staré Prahy, Prachatic, Strakonic a jiných měst.

Žádné komentáře: